Gruppe på min. 3

Er I en gruppe på minimum 3 personer eller flere, er der rabat at hente på prisen.

Indhold pr. test:

-          Maksimal iltoptagelsestest

-          Kropskompositionsanalyse

-          Gruppevis tilbagemelding på resultater

-          Rådgivning i forhold til træningsplanlægning

-          Mappe med resultater og andet info

Testen har en varighed af ca. 45 minutter pr. person inkl. opvarmning, test og en fælles samtale for gruppen.

Pris: 1000 kr. (inkl. moms)